Hem

Ribbingska Minnesfonden

Föreningen för äldrevård och gerontologi

Ribbingska fastigheten. Foto: Karin Sandberg

Forskning

 

Lunds Universitets medicinska fakultet har inrättat Maria och Seved Ribbings professur i äldrevård och gerontologi. Läs om professor Susanne Iwarssons forskning.

2015 erhöll universitetet 3,5 milj kr till forskartjänster. Dessutom beviljades 390 tkr till olika forskningsändamål och 912 tkr till utvecklingsprojekt, bl a balansbanor till Habo gård, parcyklar o bussresor.

 

Sök projektbidrag

 

Ribbingska Minnesfonden utlyser anslag till forsknings- och utvecklingsprojekt inom vården av äldre personer.

Ansök senast 30 oktober 2016.

Skicka din ansökan och bilagor till:

PWC, Att. Ingrid Klapp

Box 2138

220 02 Lund

 

Äldrepris

Dimitrios Sahpekidis, Västervik tilldelades årets äldrepris till Maria och Seved Ribbings minne, för sina lovvärda insatser för de äldre genom att genomföra Greklandsresor för personer på särskilda boende . Priset på 100tkr utdelades av landshövding Margareta Pålssoni samband med en av föreningen anordnad konferens om freamtidensäldrevård.

Länkar

 

Andra anslag att söka för dig som forskar inom äldrevård.

 

Ribbing, Seved (1845-1921)

Ribbing, Maria (1842-1910)

 

 

 

 

Nominera ny äldreprismottagare till någon som gjort lovvärda insatser inom äldreområdet - insatser som givit avtryck lokalt och/eller nationellt. Förslag med motivering sändes till inf@ribbingska.se senast 30 oktober 2016

Copyright © All Rights Reserved Ribbingska Minnesfonden