Hem

Ribbingska Minnesfonden

Föreningen för äldrevård och gerontologi

Ribbingska fastigheten. Foto: Karin Sandberg

Forskning

 

Lunds Universitets medicinska fakultet har inrättat Maria och Seved Ribbings professur i äldrevård och gerontologi. Läs om professor Susanne Iwarssons forskning.

2016 erhöll universitetet 3,5 milj kr till forskartjänster. Dessutom beviljades 165 tkr till olika forskningsändamål

bl a till forskning kring "Gott åldrande för personer med utvecklingsstörning - ur ledares och personals perspektiv" samt till "Vitual reality i äldreomsorgen, en ny möjlighet att uppleva natur, musik och konst". Därutöver har 96tkr beviljats olika projekt som gynnar vården av äldre bl a drift av djurgård på Habo gård och för att möjliggöra att pensionärer på Rosengårdens träffpunkt i Lund får göra en utfärd.

Sök projektbidrag

 

Ribbingska Minnesfonden utlyser anslag till forsknings- och utvecklingsprojekt inom vården av äldre personer.

Ansök senast 30 oktober 2017.

Skicka din ansökan och bilagor till:

PWC, Att. Ingrid Klapp

Box 2138

220 02 Lund

 

Äldrepris

2016 års äldrepris tilldelas Sjönmons hemtjänst med dess projektledare Åsa Swan med motivering "Skönsmonshemtjänst- personal har utvecklat en ny arbetsmodell, som utgår från de äldres bästa. Modellen präglas av tilltro o tillit mellan chefer, medarbetare och omsorgstagare. Förändringsarbtet har kunnat genomföras tack vare professionalitet och engagemang hos personal och projektledare. Verksamheten har i hög grad uppskattats av omsorgstagarna och den är ett framgångsexempel inom svensk äldreomsorg." Priset utdelas i samband med ett seminarium den 13 juni 2017

Länkar

 

Andra anslag att söka för dig som forskar inom äldrevård.

 

Ribbing, Seved (1845-1921)

Ribbing, Maria (1842-1910)

 

 

 

 

Nominera ny äldreprismottagare till någon som gjort lovvärda insatser inom äldreområdet - insatser som givit avtryck lokalt och/eller nationellt. Förslag med motivering sändes till info(@)ribbingska.se senast 30 oktober 2017.

Copyright © All Rights Reserved Ribbingska Minnesfonden